Marie Bardet // estiu_23

Marie Bardet // estiu_23

algunes de les seves preguntes per aquest Resonance...

Com fer de l'acostament entre pedagogia i investigació una ocasió perquè s'enganxin, es freguin i es disloquin algunes pràctiques i conceptes que des-regulen els cossos i els seus moviments? És el contacte i la seva variació tonal un camp de batalla i de compostatge en què cultivar preguntes lentes i urgides pel present al voltant de pells, límits, erotisme i desig? Quant i com intervenen el risc i el pànic als imaginaris del moure i tocar, i la seguretat i la certesa als imaginaris del saber?

BIO

Marie Bardet fa filosofia i també dansa. Va néixer en un poble de França i viu ara a Buenos Aires. El seu fer i pensar corren les fronteres entre teoria i pràctica i es nodreixen tant de la improvisació i les pràctiques somàtiques com de la filosofia contemporània i dels pensaments-pràctiques feministes i queer/cuir. En tot aquest arc tensa els problemes que recorren els cossos i la política configurant espais comuns de multiplicitat artística i pensament situat.

Treballa com a docent-investigadora de l'EIDAES-UNSAM i dirigeix el postgrau en Pràctiques Artístiques Contemporànies de l'EAyP-UNSAM. Acompanya processos creatius i residències (Transducciones 2021 CCHConti, 2022 CCK; col·laboració amb Amparo Gonzalez 2019-2021), fa tallers independients (Crítica y Clínica amb Josefina Zuain), desenvolupa conferències escèniques, tradueix i escriu llibres (Perder la cara, 2021, Una paradoja moviente: Loïe Fuller, 2021; Pensar con Mover, 2012; Hacer Mundos con Gestos, ed. Cactus, 2019).