Què és Resonance?

nunArt com a centre d’investigació, creació, entrenament i difusió de les arts escèniques a Barcelona i amb una trajectòria de més de 10 anys donant suport i espai a un públic divers, molt ric, d'interessos i nivells molt diferents, posa en marxa un projecte tentacular entorn la dansa que vol acollir una reflexió pràctica, un sentir múltiple i apostar pel procés creatiu des del cos com a eina de transformació personal, social i poètica.

Resonance és l’espai de trobada de nunArt amb altres temporalitats, altres maneres d’escoltar-nos i compartir els processos. En aquesta edició volem revisar juntxs els modes en què investiguem, proposem i experimentem els processos d’ensenyament-aprenentatge. A partir de la generació de diversos dispositius d’experiència, per tant de pensament, volem (des)orientar-nos. 

Com investiguem sobre modes de generar espais per a l'aprenentatge col·lectius que siguin en si performatius i situats? Quines potències tenen els cossos i la dansa per desplegar en els processos pedagògics? Pot ser la pedagogia un espai per a la recerca artística?

Equip

Direcció: Gisela Creus i Laura Vilar

Comunicació: Kata Balogh i Sal Peiró

Disseny: Kata Balogh